Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med lila sysilke i soldsöm. Nuggor på kanteen