Kvinnohatt

”Keling-att” gjord i bomull. Nuggor i framkant och trädd soldsöm. Även nacksöm i soldsöm.