Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med gul silketråd.