Kvinnohatt

”Keling-att” gjord i bomull. Broderad samt nuggor fram.