Kvinnohatt

”Keling-att” gjord av bomull. Broderad. Sönderklippt