Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med soldsöm, flätsöm samt nuggor.