Kvinnohatt

”Keling-att” gjord av bomull. Sollerösöm i framkant samt mitt bak.