Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med mycket liten soldsöm samt nuggor i framkant.