Krage till halskläde

”Alsklädäs-krågå” i linne med nuggor i kanten.