Krage till halskläde

”Alsklädäs-krågå” av bomull. Nuggor i överkant.