shf1843  shf1843b  shf1843a

”Bråjd-vått” tillverkad i linne med broderi i dalsöm.