shf1832  shf1832b

”Bråjd-vått” Tvåändstickad halvvante