Halskläde/del av

 

”Fyrkantå-klädä” av vitt linnetyg broderad med dalsöm och myrgång av vitt lingarn. Knypplad spets av lingarn.