Halskläde

”Als-klädä” gjort i linne. Broderat med hålsöm, flätsöm och myrgång. Nuggor i kanten.