shf1664

”Päl-tjäd” upphittat i jorden vid Sollerö prästgård under lek av Flintull Margit Larsdotter född 8/11 1869