Förlåt

”Folot” bit av. Varp av lin samt inslag av ylle. Vävt i tuskaft och munkabälte.