Stina Håll

Som kocka på Soldskogen

Som kocka på Soldskogen

Att vintern 1933-1934 fara till skogs och kocka för ett lag timmerhuggare och körare innebar inte att sätta sig i ...