Ninna Lundin

Gesundakören 35 år

Gesundakören 35 år

En kör är en musikalisk ensemble bestående av sångare. Det är den kanske äldsta och mest spridda typen av ...
Solleröflickorna

Solleröflickorna

Den 15 januari 1964 skrev journalisten Gege i Dala-Demokraten att "Här får twisten lämna plats för krusidulliga ...