Mats Lafvas

En gård i Rothagen

En gård i Rothagen

Rothagens by, vackert belägen på en av Solleröns soliga sidor, är en långsträckt by - i söder med gränsen vid ...
Sollerön – ett svar i etern

Sollerön – ett svar i etern

Ett glatt svar, som många kommer ihåg från den manuellt skötta telefonväxelns tid. Den som kanske oftast svarade ...
Vad händer i Sollerö församling

Vad händer i Sollerö församling

I Sool-Öen 2007 "Sollerö församling" beskrevs församlingens organisation och verksamhet. Under 2008 har beslut ...