Mats Hjelm

Glimtar från kyrkbåtsrodden

Glimtar från kyrkbåtsrodden

"Den sport vi odla och dyrka den föddes oss ej idag, det är gammal vikingastyrka i årornas sega drag" Dikten av ...
Utblick från en styråra

Utblick från en styråra

Många är dom gånger som tanken kommit för mig att beskriva styrmannens syn på den anrika kyrkbåtsrodden, och nu ...