Juha Lehtiranta

Ålpåsgardn

Ålpåsgardn

Ålpås-Anna och jag ute på gården på 1940-talet I Sool-Öen 1989 finns trenne artiklar om min första resa till ...