Göta Johansson

Ä va då ä

Ä va då ä

Rull Joan tjöret postn jåtå Soldi förr. Ann add jänn litn lastbil. Men va ä fint förä kund ann ta ästn å slidån å ...