Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets största ö — har Sollerön otvivelaktigt redan i "urnordisk" tid varit vida känd, och man torde ha rätt antaga att den…