Bror Lindén

Namnet Siljan

Namnet Siljan

Parti av Siljan med Sollerön, sett från Gesunda-landet Av fil. dr Bror Linden När gammelfolk i Älvdalen fick ...
Om namnet Soll ~ Sollerön

Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets ...
Ortnamn och arkivalier

Ortnamn och arkivalier

Av fil. dr Bror Linden Många av våra äldre ortnamn är i sin nutida form dunkla eller helt obegripliga. Andra ...