Trefnad

En av Solleröns första tidningar. Ännu finnes några minnesgoda personer på Sollerön som kan komma ihåg ett försök att ge ut en tidning i Sollerön. Det har inte gjorts så många försök med lokaltidningar på Sold och därför…