Bälter Kisti Tomth

En gammal bok berättar

En gammal bok berättar

I en artikel om baptismen i 1981 års "Sool-Öen" berättas, att det första namn från Sollerön som inskrevs i Mora ...
När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

En episod ur farmors rika minnesalbum, med berättar- "klåda", jämförelser, kommentarer om då och nu. Hennes ...