Anders Jonsson

Något om baptismen på Sollerön

Något om baptismen på Sollerön

Den baptistiska rörelsen synes ha nått Sollerön under 1880-talet. Men dessförinnan hade med säkerhet olika ...