Åll Ann å Smis Ann

Senäst sumårn i Råbjer

Senäst sumårn i Råbjer

A va Rull Maria, Rull Kari å Bond Maria. Dem add buföra genum Flenär, å dem add ve so glaciär fö dem sul få båt å ...