Ryssa fiskeklubb

En underrubrik till titeln på denna artikel skulle kunna vara ”Sent skall syndaren vakna”, ty denna artikel borde ha skrivits för länge sedan med tanke på att jubileet ägde rum i juli 2011. Å andra sidan brukar det heta att ”den som sover syndar inte”. Nog med gamla halvtramsiga ordstäv, den här artikeln skall alltså handla om Ryssa Fiskeklubb som firade 50 år i juli 2011.

Ryssa fiskeklubb bildades år 1961. I styrelsen ingick Daniel Broman, Helmer Broman samt Gunvor och Mattias ”Tias” Brotters. Till ordförande valdes Folke Broman. Det första Ryssamästerskapet i sommarmete gick av stapeln den 15juli 1961 och samlade 62 deltagare. Vann gjorde Lennart Broman som drog upp 770 gram fisk, på andra plats kom Axel Jansson med 720 gram, och med 692 gram sprattlandes i kunten knep Anton Lind tredjeplatsen. Högst på prispallen bland damerna hamnade Aina Broman. Ainas fångstvikt är tyvärr okänd.

På prisbordet detta premiärår fanns det 50 olika priser att välja bland. Det totala värdet av dessa vinster uppgick till 437 kronor och 50 öre. Bland vinsterna märks bland annat 1 st. matservis å 25 kronor samt I st. fiskestol med säck å 22 kronor och 95 öre. Ungefär likadant ser det ut på dagens prisbord. Nog för att vinstvärdet har ökat i absoluta tal beroende på den allmänna prisutvecklingen, men i övrigt är det enkla och praktiska bruksföremål som till exempel Moraknivar, campingstolar och diverse husgeråd som får prisbordet att digna. Ett mycket uppskattat pris är det lilla smakprov av en dryck med skotsk härkomst som kommer samtliga pristagare i herr- respektive damklassen till del.

Från starten vid Ryssnäs, sent 60- eller tidigt 70-tal. Notera timmervältorna på Skålnäs på andra sidan Kvarnviken. Foto: Privat

När jag började studera det fina material som Pähr Broman ställt till förfogande för den här artikeln var det en sak jag genast häpnade över, nämligen premiärårets minst sagt blygsamma fångstvikter. Som jämförelse kan nämnas att segraren i knatteklassen år 2012, Alva Eriksson, drog upp 3 410 gram fisk ur den del av Siljan som i dagligt tal kallas för Västersjön. Alva sopar helt enkelt banan med de gamla 60-talskämpama samt artikelförfattaren, och det finns nog en del orsaker till det, förutom det odiskutabla faktum att Alva är en hejare på att meta. En förklaring kan ju vara det man inte råder över, nämligen väder och vind, en annan kan vara teknikutveckling (spön, krokar, flöten etc.). En tredje orsak till dagens generellt höga fångstvikter är ofta tillkomsten av en ny och ganska huggvillig art, nämligen braxen. En eller ett par braxar i vågskålen gör skillnad!

Ryssa Fiskeklubb har dock inte varit liktydigt med sommarmete. Den 20 april 1962 arrangerades det första Ryssamästerskapet i vintermete. Denna tävling mönstrade 35 deltagare på Bortsnäs men utgången av denna tävling framgår dessvärre icke av tillgängligt material. Det sista (?) Ryssamästerskapet i vintermete hölls år 2006 och vinnaren i herrklassen hette Peter Järnberg. Den vassaste damen med pirk och pimpelspö var Ingrid Järnberg.

Daniel Broman ute på vintermete före isborrarnas tid. Foto: Privat

Ryssa Fiskeklubb och dess medlemmar har ej heller begränsat sig till deltagande i och arrangemang av egna mästerskap. Bland annat så deltog i januari 1964, 14 medlemmar ur klubben i SM i vintermete i Stockholm. Varje deltagare erhöll från klubben 10 kronor i resebidrag och till den påföljande middagen på restaurang Baldakinen bidrog klubben med 146 kronor! Med ett ihärdigt deltagande i olika tävlingar så kommer det med tiden också framgångar. Således kan klubben stoltsera med två svenska mästare, Rune samt Folke Broman. Rune blev svensk mästare 1966 på sjön Vristulvens is i Mariestads kommun. Folke vann SM i arrangörsklassen 1964.

Vid sidan av ren tävlings- och mästerskapsverksamhet har klubben även arrangerat fiskeresor för klubbens medlemmar, i rent rekreationssyfte. Vintern 1975 reste klubben med buss till sjön Savalen som ligger i den norra delen av Hedmark fylke i Norge. Kostnaden för bussresa och boende var 25 kronor per person. Bussen blev välfylld och man kan på goda grunder misstänka att det under en lång tid stod röding på menyn runt om i Ryssa efter hemkomsten från Norge. Denna trivsamma resa upprepades under de tre påföljande vintrarna.

Ja, och så var det då 50-årsjubileet som ägde rum den 16 juli 2011. Denna lördagsförmiddag fyllde 155 förväntansfulla deltagare i sina startkort på Ryssnäs badplats. En handfull av deltagarna ämnade vara med och fajtas om de högsta placeringarna, det stora flertalet mer än nöjda med en anständig placering och till sist en liten men tapper skara, glada över att få fisk överhuvudtaget.

En förhoppning hade alla deltagare gemensam, nämligen den om att få en trivsam dag, och detta jubileumsmästerskap gjorde nog inte någon besviken. Vädret var väl inte det varmaste vi upplevt, men regnet höll sig någon annanstans, vinden var obefintlig och vid invägningen klarade man sig ledigt med en t-tröja och en lättare jacka. Dock finns det en helt annan faktor som uppväger de vädermässiga omständigheterna och det är gemenskapen; alla känner alla, man eftersnackar och kanske smågnabbas med sina ”rivaler” om både det ena och andra runt tävlingen, men man gör det med ett stort hjärta. Trivsel och gemenskap är nummer ett, överordnat allt annat!

Som alla andra år i modern tid så hölls prisutdelningen 2011 uppe i byn framför tröskladan och ”konferencieren” och prisutdelaren Pähr Broman bar en för 60-talet tidstypisk klädsel. Om klädseln kan emellertid sägas att den inte var speciellt representativ för just en konferencier på 60-talet, snarare för en hemmansägare eller liknande. Ett käckt inslag var det i alla fall.

Pähr Braman som prisutdelare och konferencier vidjubileet 2011. Foto: Ola Måspers

För kalenderbitarna så redovisas nedan tre i topp för respektive klass vid RM år 2011.

Herrar:

1:a Thomas Lärka 8588g
2:a Jan Brotters 8020g
3:a Pähr Broman 7459g

Turister:

1 :a Nicklas Sjöström 14849g
2:a Håkan Eriksson 12503g
3:a Thomas Böhlin 11045g

Knattar:

1 :a Irma Darth 1282g
2:a Alva Eriksson 1197g,
3:a Erik Gummås 903g

Damer:

1:a Barbro Wellert 7556g
2:a Sally Andersson 3635g
3:a Barbro Johansson 2771g

Juniorer:

1:a Erik Wiklund 4018g
2:a Mattias Böhlin 2696g
3:a Cristoffer Bruhn 1889g

Efter prisutdelningens fullbordan bjöd fiskeklubben på kaffe och tårta i tröskladan, därtill visades en kavalkad av foton och filmklipp från klubbens historia upp på storbild. För den musikaliska underhållningen svarade den eminente musikern Jens Falk från Budsel.

Det kan vara vanskligt att framhålla eller ge ”credit” för något, risken att förbise någon är uppenbar i sammanhang där många människor är inblandade . Hur som helst, Ryssa Fiskeklubbs styrelse bestod vid 50-årsjubileet av Sören Brotters, Jan Brotters, Lennart Andersson samt Pähr Broman och gör det även när dessa rader skrivs.

Och hur gick det sedan? Jo, Ryssamästerskapet i sommarmete har fortsatt genomförts år 2012respektive 2013och såvitt jag kan bedöma kommer ett drygt hundratal entusiaster att stå nere på Ryssnäs den 12juli 2014och fylla i sina startkort, om Gud vill och (fiske-)redskapen håller!

Ola Måspers, satte ihop en massa ord till en artikel.
Pähr Braman, bidrog med material så att
Ola kunde skriva en artikel av en massa ord.