Fiske, jakt

Älgpass på Smalmyren

Väckarklockan ringer strax efter fem. Om en dryg timme ska Seli älgjaktlag samlas för att lotta ut dagens älgpass. ...

En ful fisk

Färder frå Soldn. Året är 1960. Då anställd vid Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Uppdrag; Skaffa fram ...

Fiskodlingen på Sollerön

Vanligtvis har de större fiskodlingarna tillkommit efter vattendomstolens dom, som ålagt kraftverksbyggarna och ...

Fiskredskap för länge sedan

Ragnar Lannerbro berättar Sjön Säxen på Solleröskogen har sedan gammalt betraktats som en fiskrik sjö. Miljön ...

Historik over Sollerö Jaktvårdsförening

Efter ett antal år som styrelseledamot i Sollerö Nya Jaktvårdsförening fick jag överta uppdraget som sekreterare. ...

När man fiskar i en trolltjärn

Dunder Karl Olhsson Har det funnits rådn och tomtar och troll och andra mystiska varelser? Ja, att de har ...

Notdragning på Sollerön

I den gamla Gruddboboken tryckt 1938 kan man läsa följande om notdragningen här på Sollerön: År 1861 utfärdade ...

Sollerö Fiskevårdsförening

Fisket är en av de näringar som utövats på Sollerön lika länge som bebyggelse funnits här. Detta visar det äldsta ...