Sjöar och åar

Flottning på Siljan

Sjöfarten på Siljan under tre århundranden Flottningen Skiljet vid Sanda (Mora Noret). Foto: Sven Berg, ...

Landrensning

Innan timmerbilarna i slutet av 1950talet tog över transporten av timmer från skogarna användes ju vattendragen ...

Namnet Siljan

Parti av Siljan med Sollerön, sett från Gesunda-landet Av fil. dr Bror Linden När gammelfolk i Älvdalen fick ...