Sjöar och åar

Ån

Ån

Där födes av rännil och bäckar en åi myrarnas våtmarks/and,den vindlar sin väg genomforsar och sjötill Mångnäs vid ...
Flottning på Siljan

Flottning på Siljan

Sjöfarten på Siljan under tre århundranden Flottningen Skiljet vid Sanda (Mora Noret). Foto: Sven Berg, ...
Landrensning

Landrensning

Innan timmerbilarna i slutet av 1950talet tog över transporten av timmer från skogarna användes ju vattendragen ...
Mångån

Mångån

Vad vore människan utan vatten? Inte nog med att vi använder vatten till en stor del av våra dagliga aktiviteter, ...
Namnet Siljan

Namnet Siljan

Parti av Siljan med Sollerön, sett från Gesunda-landet Av fil. dr Bror Linden När gammelfolk i Älvdalen fick ...
Sollerö arkipelag

Sollerö arkipelag

Utsikten från Gesundaberget utgör en betagande syn. Därifrån kan hela Sollerön ses, inbäddad i grönska och ...
Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...