Religiösa rörelser

I väckelsens följe – Sollerö Missionsförening

Året som gick firades ett dubbeljubileum i Sollerö missionskyrka. Det var nämligen 90 år sedan församlingen ...

Något om baptismen på Sollerön

Den baptistiska rörelsen synes ha nått Sollerön under 1880-talet. Men dessförinnan hade med säkerhet olika ...