Religiösa rörelser

En gammal bok berättar

En gammal bok berättar

I en artikel om baptismen i 1981 års "Sool-Öen" berättas, att det första namn från Sollerön som inskrevs i Mora ...
Glimtar från rörelser

Glimtar från rörelser

Sollerön har som samhälle genom sin huvudsakliga bebyggelse alltid haft en viss ö-karaktär, vilket inneburit en ...
I väckelsens följe – Sollerö Missionsförening

I väckelsens följe – Sollerö Missionsförening

Året som gick firades ett dubbeljubileum i Sollerö missionskyrka. Det var nämligen 90 år sedan församlingen ...
Ljus över Dalarna

Ljus över Dalarna

Om sekelskiftets ungdomsrörelse och Karl Lärka I tidningen Siljan den 10 oktober 1905 stod följande att ...
Något om baptismen på Sollerön

Något om baptismen på Sollerön

Den baptistiska rörelsen synes ha nått Sollerön under 1880-talet. Men dessförinnan hade med säkerhet olika ...
Sollerö Missionsförsamling 100 år

Sollerö Missionsförsamling 100 år

Kanske började det 1855. Då var bl a Näs Per Persson frän Orsa och Gunnars Jon Jonsson från Nusnäs och hjälpte ...