Bibliotek, litteratur

Bibliotek på Sollerön

Bibliotek på Sollerön

Vid 1800-talets början upprättades på ett och annat ställe inom landet sockenbibliotek, och 1860-talet blev en ...
Kisti å Katto – Sagobok

Kisti å Katto – Sagobok

Kisti sit utå brun å väntär upå fiskbiln. Nu låt ä! Nu kum an o! Kisti röjtär si å si västyvir. Ä, inggän fiskbil. ...
Något om Sollerön i litteraturen

Något om Sollerön i litteraturen

Ther Måhnen sitt hus och Solen sin Ööther stiernorne himmelen prydabelägne i Norde om Sidenlandz siööbergh up ...
Sollerö Föreläsningsförening

Sollerö Föreläsningsförening

En förmiddag ringde det på dörren. Utanför stod en dam som presenterade sig som Nancy Presthans från Mora. Hon ...
Trefnad – En logetidning

Trefnad – En logetidning

En av Solleröns första tidningar. Ännu finnes några minnesgoda personer på Sollerön som kan komma ihåg ett ...