Besöks­centrum för kultur- och naturmiljö

Sollerö hembygdsförening har tilldelats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för projektet ”Besökscentrum för kultur- och naturmiljö”.

Projektets syfte är att utveckla Sollerö hembygdsgård till ett besökscentrum för hela bygden.

Projektet består i uppförande av ny informations- och servicebyggnad på Sollerö hembygdsgård, renovering av hembygdsgårdens byggnader på Sollerön, renovering av lada i Gesunda, renovering av Mångbro skvaltkvarn och handikappanpassning av hembygdsgårdens toalett.