Besöks­centrum för kultur- och naturmiljö

Sollerö hembygdsförening har tilldelats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för projektet ”Besökscentrum för kultur- och naturmiljö”.

Projektets syfte är att utveckla Sollerö hembygdsgård till ett besökscentrum för hela bygden.

Projektet har pågått till och med 2023 med tre specifika mål:
1.    Renovering av hembygdsföreningens  byggnader.
2.    Uppförande av en ny utställnings- och informationslokal vid hembygdsgården.
3.    Uppförande av en handikappanpassad toalett på hembygdsgården.

1. Renoveringsarbeten

2. Ängsladan blir ny utställningslokal

3. Ny handikapptoalett