Bakgrund

Hembygdsföreningens textilier – en lång historia

När de första plaggen förvärvades vet man inte bestämt, årtalen är ej angivna i hembygdsföreningens inventarielista. Men 1918 är ett tidigt år för förvärv av andra inventarier. Av den handskrivna förteckningen framgår att det var män som sysslade med insamlingen. Vissa handstilar känns lätt igen; Håll Nils Mattsson, Håll Anders Matsson, Karl Lärka…

Insamlade föremål förvarades troligen till att börja med i ”prästhärbret”, som ända fram till 1932 stod på en kulle vid infarten till prästgården ”upå Båkkam”. 1932 flyttades härbret till den plats man valt för Hembygdsgården – ”Gammbäl-gardn”.

1944 inköptes på auktion i Buspergården, Bodarna en loftbod, som kom att bli klädloft.

Av diverse anteckningar under årens lopp kan man se att textilier lånats ut för utställningar på olika håll. 19 maj  1927 har t.ex. genom Hembygdsföreningen och Karl Lärkas försorg utlånats ca 50 föremål till ”utställningen i Falun”. De flesta föremålen står antecknade som privata, men kom troligen att tillfalla Hembygdsföreningen senare.

1971 har ett antal föremål lämnats till Dalarnas Museum för vård. 1982 har Museet lånat vantar, strumpor m.m. för fotografering. 1983 lånades 1 st vante SH 78 ut på 2 år till Dalarnas Museums vandringsutställning ”Efter gammalt”.

Lilly Sterner-Jonsson m.fl. gjorde 1975 en inventering av textilförrådet, varvid föremålen (dock ej större plagg) märktes, och placerades i kartonger som ställdes ner i kommunalhusets arkiv. De större plaggen hängde kvar på Hembygdsgårdens klädloft.

Ingalill Eliasson (anställd i Hemslöjdsföreningens affär) och Margit Andersson startade hösten 1989 en dokumentationscirkel, då avsikten var att dels inventera och märka upp alla plagg, dels se till att allt blev rengjort och placerat på en lämplig plats. Alla små bomulls- och linneföremål låg i kommunalhusets arkiv, rent och relativt bra uppmärkt, men övriga plagg uppe på Hembygdsgårdens loft krävde rejäla tag. Ut på gården, vädring, borstning, avdamning efter alla år bland flugor, damm o.dyl. Själv hostade jag i två veckor efteråt.

Under hösten 1989 samt vår och höst 1990 träffades vi, ett antal kunniga och arbetsvilliga Sollerökvinnor, en kväll varannan vecka, då vi med hjälp av Hembygdsföreningens gamla handskrivna inventarielista gick igenom allt och märkte upp på rätt sätt; SHF 76 o.s.v. Vi placerade allt i kartonger och katalogiserade på ett sätt som borde underlätta för intresserade att hitta i samlingen, med tanke på framtiden.

Vissa föremål krävde rengöring och vård, varför kontakt togs med Kulturarvet i Falun. Under 1991 och 1992 tog denna förnämliga inrättning, som lyder under Nordiska Museet, hand om 145 föremål för vård, konservering av några, katalogisering, fotografering och inläggning i databas. Detta kostade sammanlagt 21.587:50. Vi lyckades genom lottförsäljning skrapa ihop 15.087:50. Resterande belopp – 6.500:- – betalade Hembygdsföreningen.

Ett problem återstod. Var skulle vi nu förvara allt detta? Absolut inte tillbaka till Hembygdsgården!!! Vi skrev till kommunstyrelsen i Mora 1991-01-16 och bad om hjälp. Sollerö Hemslöjdsförening hade slagit igen sin butik på grund av olönsamhet. Lokalerna i kommunalhusets ena länga ville man behålla, och vi föreslog nu att Hembygdsföreningen skulle få ett bidrag till att hyra in oss i Hemslöjdens lokaler. Således beviljades Hembygdsföreningen 1991-02-05 ett bidrag om 10.000:- per år, som Hemslöjdsföreningen fick. Textilierna kunde i sina kartonger ligga tryggt i Hemslöjdens förråd.

Trodde vi!!!!

I februari 1998 brann den länga av kommunalhuset där Hemslöjden fanns. Hembygdsföreningens textilier brann lyckligtvis inte upp, men blev rök- och vattenskadade. Morgonen efter branden fraktades alla blöta och illaluktande kartonger till föreningslokalen, där plaggen breddes ut till tork.

Nu var det alltså åter igen dags för Kulturarvet i Falun att rycka in. Allt rengjordes, fotograferades, dokumenterades och infördes i dataprogrammet REFORM. Denna gång fick Mora kommuns försäkring av kommunalhuset stå för kostnaderna: 40.460:- + moms = 50.575:-

Kulturarvet har i 5 år godhetsfullt hyst allt, i väntan på att vi på Sollerön skulle ordna en bra förvaring. Vårt hopp har stått till vårt planerade Sockenhus, där vi hoppats få bra förvaringsmöjligheter, samt även möjlighet att visa våra klenoder för intresserade.

Hösten 2002 är målet i sikte. SOLDI besökscentrum är nästan färdigt och i november kunde vi äntligen hämta hem allt från Kulturarvet. Lämpliga förvaringskartongen inköptes från Museiservice i Tällberg och föremålen packades ner med syrafritt papper efter konstens alla regler. Inne i Vikingamuseet – det allra heligaste – kommer nu textilierna att förvaras i hjulförsedda boxar, placerade under montrar längs väggarna. I montrarna kommer att finnas äkta vikingafynd, hemhämtade från Historiska Museet i Stockholm.

Äntligen i mål – och i fint sällskap!

Kulåra 2002-11-23
Margit Andersson

Deltagare i textildokumentations-kurserna, 1989 och 1990 har varit:
Birgitta Wik, LillAnna Bälter, Stina Håll, Karin Björk, Elsa Wik-Larsson, Berit Hansson, Britt Bäckström, Ingalill Eliasson och Margit Andersson.