Vante

”Våttär” tvåänds-stickade som avslutas med överflätning.