Vante

”Våttär” tvåänds-stickade. Meander-bård upptill samt kiltumme.