Skjorta

”Karr-stjorta” gjord i hemvävt grovt halvlinne.