Sax

”Sakks” smidd av Anders Nilsson till farbrodern, skräddaren Dunder Olof Matsson