Kvinnovante

”Finger-vått” tvåändstickade med skinnförstärkning.