Kvinnovante

”Våttär” tvåändstickade vantar med tumkil.