Ord på Sollerömål

Tabellen nedan är ett utdrag ur boken ”Färder frå Sold” som är skapad av Margit Andersson och Suzanne Daneielsson.

Revidering och komplettering pågår.

Har du tips eller synpunkter? Kontakta gärna Syvia Måsan:
sylviamasan@gmail.com eller TFN 073-956 64 10

Välj kolumn att söka i genom att
klicka på den lilla pricken
till höger om förstoringsglaset.