Tore Eriksson

Sollerö Fiskevårdsförening

Sollerö Fiskevårdsförening

Fisket är en av de näringar som utövats på Sollerön lika länge som bebyggelse funnits här. Detta visar det äldsta ...