Tage Israelsson

Levsnäs, ett fritidsområde

Levsnäs, ett fritidsområde

Mitt engagemang på Sollerön började 1979. Jag förvärvade då aktierna i Sollerö Tomt och Fritid AB, ett bolag som ...