Sven-Erik Karlsson

Rovdjur på Sollerön – förr och nu

Rovdjur på Sollerön – förr och nu

Ska man kunna bilda sig en uppfattning om hur talrika rovdjuren var förr i tiden gäller det att hitta författare ...