Svarf Elsie Jönsson m.fl.

Flena, intervjuer

Flena, intervjuer

Håll Anna släpper ut korna. Foto: Rune Häll. I "Sool-Öen" 1974 publicerades en seminarieuppsats av fil. stud. ...