Studiecirkel

1038 Dalarnes Ögonsten

1038 Dalarnes Ögonsten

Inför uppgiften att redogöra för verksamheten i den snart hundraåriga godtemplarlogen nr I 038 Dalarnes Ögonsten ...