Stig Welinder

Vikingar förr och nu

Vikingar förr och nu

Under sommaren 1999 kunde solleröborna och alla andra intresserade under några veckor följa en arkeologisk ...