Stig Johansson

Resumé av laga skiftet

Resumé av laga skiftet

År 1945 hade gränsbestämning begärts kring samfälld mark i Gesunda och förrättningen skulle handläggas av ...