Stig Björklund

Håll Nils Mattsson i Kulåra

Håll Nils Mattsson i Kulåra

Vid förra årets kulturprogram i Bonäs berättade Mats Rehnberg om hur det gick till när han som folklivsforskare ...
Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Dialekternas framtid i Övre Dalarna har blivit en fråga av stor vikt för hembygdsvården. Skall det fornspråkliga ...
Om en sollerökvinnas utvandring till Amerika

Om en sollerökvinnas utvandring till Amerika

Det hände när de svåra nödåren inträffade i Övre Dalarna i slutet på 1860-talet. När missväxt, svält och sjukdomar ...
Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Forts. från årgång 1978 Svårförklarliga namn på ängar äro t.ex. ku "lånis-änndjä, det kan möjligen ...