Staffan Bond och Jan-Erik Tomth

Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet är idag Solleröns naturliga centrum. Här finns kyrkan och kommunalhuset liksom de flesta affärerna och ...